Activiteiten

ISDD

Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening

Knotwilg 2a

Financiële bijdragen:

    2017                2016

Vakantieweken                            €  2.550          € 2.200

Individuele hulp                          €  4.950          € 4.949

Bijdrage minima                         €     500           € 3.468

Onwikkelingswerk jongeren     €  1.950           € 1.750

Projecten / giften derden          €  4.800          € 4.000 

Totaal                                            € 14.750          € 16.367 

Regelingen / Bestedingsdoeleinden:


Vakantieweken:

Vaste bijdrage van € 1.800 St. vakantieweek gehandicapten (bij min. 12 deelnemers) en

€ 1.500 / €150 p.p. voor senioren o.b.v. individuele aanvragen (voor 1 juni).


Individuele hulp:

Aanvragen via Trema/diaconiën. Toekenning o.b.v. beoordeling door het kernbestuur.


Bijdrage minima:

Bijdrage max €3.500 / €350 per kerkgemeenschap / €10 per adres  (voornamelijk t.b.v. attenties in kerst-/nieuwjaarsperiode). Toekenning o.b.v. aanvragen vanuit diakoniën (voor 16 december).


Ontwikkelingswerk jongeren:

Bijdrage max. €3.750 / €150 p.p. Toekenning o.b.v. aanvragen vanuit diakoniën (voor 1 juni).


Projecten / Giften derden:

Toekenning onder voorbehoud van financiële ruimte hiervoor. Bijdrage max. €5.000. Voorkeur hebben projecten uit de regio. Voordracht door diaconiën en/of kernbestuur (voor 1 november).

Copyright  © 2014 Stichting ISDD All Rights Reserved