Activiteiten
Knotwilg 2a

Financiële bijdragen:

    2020                2019

Vakantieweken                            €          0         € 1.950

Individuele hulp                          €  3.285         € 3.934

Bijdrage minima                         €   1.400         € 1.400

Ontwikkelingswerk jongeren   €      500         € 4.110

Projecten / giften derden          €   1.700         € 1.000  

Totaal                                            €  6.885          €12.394 

Regelingen / Bestedingsdoeleinden:


Vakantieweken:

Vaste bijdrage van € 1.800 St. vakantieweek gehandicapten (bij min. 12 deelnemers) en

€ 1.500 / €150 p.p. voor senioren o.b.v. individuele aanvragen (voor 1 juni).


Individuele hulp:

Aanvragen via Trema/diaconie. Toekenning o.b.v. beoordeling door het kernbestuur.


Bijdrage minima:

Bijdrage max €3.500 / €10 per adres  (voornamelijk t.b.v. attenties in kerst-/nieuwjaarsperiode) met een maximum van €350 per kerkgemeenschap . Toekenning o.b.v. aanvragen vanuit diaconieën (voor 16 december).


Ontwikkelingswerk jongeren:

Bijdrage max. €3.750 / €150 p.p. Toekenning o.b.v. aanvragen vanuit diaconieën              (voor 1 juni).


Projecten / Giften derden:

Toekenning onder voorbehoud financiële ruimte in begroting. Bijdrage max. €5.000. Voorkeur hebben projecten uit de regio. Voordracht door diaconieën en/of kernbestuur (voor 1 november).