Stichting ISDD

Oorsprong


De ISDD komt voort uit diverse rechtsvoorgangers waarvan de eerste akten dateren d.d. 9 maart 1967 (Stichting MCAD) en d.d. 29 september 1967 (Stichting PCSA).  Deze stichtingen zijn per 1 januari 1984 samengevoegd in de Stichting PCSA/SSB.


Vanaf 18 oktober 1988 heet de stichting "Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Dienstverlening in het land van Altena", afgekort ISDD.

Van 1968 tot 1984 bestonden de inkomsten uit rijkssubsidies en kerkelijke bijdragen.

In die periode betaalden de gezamenlijke kerken een jaarlijkse bedrag per dooplid voor sociale arbeid. Met deze gelden werd het maatschappelijk werk en gezinsverzorging in de regio bekostigd.

In 1984 is de maatschappelijke taak overgenomen door het Rijk (de Gemeenten). De subsidies en kerkelijke bijdragen zijn daarom gesplitst en in afzonderlijke stichtingen ondergebracht. De kerkelijke gelden (KGL fonds) zijn ondergebracht in de Stichting ISDD.


De via het KGL fonds opgebouwde financiële reserve is in 1996 aangewend voor de huisvesting van zorg- en maatschappelijke instellingen, i.c. "Het Zorgloket te Almkerk".

Vanaf de oplevering beheert het kernbestuur van de ISDD het pand en besteedt de opbrengten daaruit aan de volgende doelen;

het behoud van maatschappelijke voorzieningen in de regio;

financieële ondersteuning van behoeftigen in de regio.