Kernbestuur

Kernbestuur


Het kernbestuur van de Stichting ISDD bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden. Het kernbestuur wordt gevormd door:

  • dhr. G. van Vuuren (voorzitter)
  • mevr. T.J.H. Metz-Groeneveld (secretaris)
  • dhr. J. Scheffer
  • dhr. J. van den Berg (penningmeester)
  • dhr. R. van de Kreeke


Het dagelijks bestuur is belast met de reguliere gang van zaken en bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.